Bobbin Cover ,Slide Plate 846271103, 502017104 395743-40, 843271103
Sew4Less

Bobbin Cover ,Slide Plate 846271103, 502017104 395743-40, 843271103

Regular price $14.95 $0.00 Unit price per

Bobbin Cover ,Slide Plate # 846271103, 502017104

,nbsp;Babylock Sewing Machine Models:
BL20A Anna

,nbsp; Bernina Sewing Machine Models:
Deco 340

Elna Sewing Machine Models:
3210, 3230, 720 eXcellence, 730 eXcellence, 7300, 740 eXcellence, 760 eXcellence, 820 eXpressive, 8300, 900 eXpressive, e9500, 9600

Janome Newhome Sewing Machine Models:
MyStyle100, 2030DC, 2030QDC, 2160QDC, 3160QDC, 601, 4045LX, 4045NX, 4052, 4119, 4120QDC, 49018, 49360, 5812, 601, 6019QC, 6125, 6125QC, 6260, 6260QC, 8050, DC1018, DC1050, Hello Kitty 18750, HF4045LX, HF5812, JNH1860, MC11000, MC11000SE, MC12000 Horizon, MC350E, MC6300P, MC6500, MC6500P, MC6600, MC6600P, MC7700 Horizon, MC7700QCP Horizon, MC8200 Horizon, MC8200QC, MC8900 Horizon, MC8900QCP Horizon, MOD-30, MyStyle100, NH60, XL601

,nbsp; Kenmore Sewing Machine Models:
385.14052200, 385.19112, 385.19106, 385.19106900

Nechhi Sewing Machine Models:
FA16, QS60


Share this Product